Nyheter

Sommarbrisen växer fram

sommarbrisen

Byggarbetet på Sommarbrisen flyter på som beräknat. Den som passerar Stallbacken då och då ser att huset successivt växer våning för våning. Inflyttning planeras till kvartal 1-2, 2018.

Vackra fasader
Sommarbrisen är etapp 2 i Jutabos projekt på Stallbacken. Grannhuset Vårvinden blir klart under våren 2017.
Sammanlagt i de två husen blir det 148 lägenheter bakom de vackra tegel-fasaderna. Husen består av partier med olika höjd som bildar en trappstegs-formad fasad ut mot Ragnar Thorngrens gata.

Bryggeri tvärs över gatan
I husen som byggs mitt emot blir det bl a kontor och Oceanbryggeriet som etablerar sig i Mölndal. Höstterminen 2017 öppnar den nya förskolan i området.

 

Vårvinden och Sommarbrisen, husfasader mot väster

Vårvinden och Sommarbrisen, husfasader mot väster

Sommarbrisen slutsålt

sommarbrisen160603.1

92 nöjda köpare väntar nu på att huset ska börja ta form. Förutom en helt ny och fräsch bostad får de ett läge som gör vardagen enkel; centrumnära och med gott om möjligheter till aktiv fritid i närheten. Med några minuter till busshållplatsen och presentkort hos Västtrafik är det dessutom enkelt att börja utforska det som ligger lite längre bort.


Snart gjuts betongplattan
Markarbeten pågår för det som ska bli bottenplattan som hela huset ska vila på. Plattan blir 30 cm tjock med 50 ton armering och 400 kubikmeter betong. Armeringen som sticker upp på bilden tillhör pålfundamenten – var och en rymmer 7 kubikmeter betong och utgör grunden för de pelare som ska bära upp huset. Bortanför grävaren syns Brf Vårvinden som kommit lite längre.

Webkamera på Brf Sommarbrisen

wsp_5_640

Nu kan du följa hur Brf Sommarbrisen (och Brf Vårvinden) växer fram, dag för dag. Vi har installerat en webkamera som visar hela byggområdet. Just nu pågår de marknära arbetena för Sommarbrisen och det är bara Vårvinden som än så länge börjat ta formen av ett hus.
Klicka här för att komma till webkameran.

 

 

Stallbacken för 13 000 år sedan
För 12 000-13 000 år sedan stod havet 100 m över nuvarande havsnivå. Detta berodde på att den fler kilometer tjocka inlandsisen tryckt ned landet. När isen smälte och drog sig tillbaka steg havsnivån fortare än vad landet höjde sig. Smältvattnet och havet förde med sig material som bildade ett tjockt lerlager på bottnen. Tack vare omfattande markundersökningar vet man idag att lerlagret vid Stallbacken är c:a 50 m tjockt och att det finns 5-20 m sand och grus under, innan man är nere vid berget. Med denna kunskap har man beräknat pålning och andra åtgärder så att husen ska stå stabilt och slippa sättningar.
Källa: Sara Jorild, geotekniker, WSP Samhällsbyggnad.

Ill_jordlagren

Nu byggs Sommarbrisen

Sommarbrisen

Februari-mars har ägnats åt förberedande markarbeten och fjärde april körde bygget igång.
Sommarbrisen är sista bostadshuset som byggs i området och man kan redan nu känna in omgivningarna med bland annat trädraden längs gatan.

Tidig vår med förberedelser

Sommarbrisen3

Byggprocessen består av många olika steg. Planeringsfasen och första spadtaget är avklarade. Nu pågår förberedande markarbeten, schaktmassor och jordhögar tornar upp sig i väntan på att betongarbetena ska gå igång under april, då det är dags att börja gjuta bottenplatta.

Ring mig på tel