Beräkna din månadskostnad

Fyll i dina uppgifter och få en anvisning om kostnadsnivån. Du kan själv välja ränta och simulera utfallet vid olika räntenivåer.
I de allra flesta fall gäller att 85 procent av bostadens värde får lånas med bostaden som säkerhet. Resterande 15 procent finansieras med kontantinsats.

Fyll i dina uppgifter

DIN UNGEFÄRLIGA MÅNADSKOSTNAD


För en mer noggrann kalkyl, som t ex tar hänsyn till skattereduktion, hänvisas till din bank.

*Amorteringskrav
2 % av lånebeloppet per år vid belåning högre än 70 % av bostadens marknadsvärde.
1 % av lånebeloppet per år vid belåning 50–70 % av bostadens marknadsvärde.

OBS! Driftskostnad (t ex el, va, avfallshämtning) tillkommer. Engångskostnad för lagfart och pantbrev tillkommer.