Presenten har formen av kontoladdningskort till ett värde motsvarande kostnaden för sex månadskort inom Mölndals kommun, men laddningen kan användas fritt för inköp av periodkort och enstaka resor inom hela Västtrafiks område.

Detta är bara ett sätt för oss att omsätta vår miljöpolicy i praktiken. Läs mer om den här!

Senaste nytt