Lerum Uppåt Framåt var den framtidsinriktade titeln på Lerums första bomässa. Och eftersom vi på Jutabo tänker göra vårt för vår hemorts bostadsutveckling var vi naturligtvis på plats i Lerums Arena den 28 september.
Intresset för våra spännande planer på att utveckla 400 nya bostäder under de kommande åren var stort. Vi träffade många intresserade och engagerade i montern och vår VD Sven Henrikssons framträdande på mässans scen var ett av de mest välbesökta.

Vi tackar arrangörerna för en bra mässa och besökarna för många trevliga möten!

Senaste nytt