… förberedelser för parkeringsplatser, tillfartsvägar och grunder för de både huskropparna. Samtidigt arbetar vi med att lägga yttre VA.

Markarbetena för hus A redan färdiga och pågår för B-huset. Snart tar vi paus över helgerna och i januari börjar själva bygget med grundarbeten. Missa inte den spännande fortsättningen.

Senaste nytt