– Vi är i stort sett färdiga med området kring Naturlyckan, säger Jutabos Stefan Magnusson, någon bod står kvar och vi har lite småsaker kvar att fixa. Men snart så. Norra Hallsås är ett ovanligt bostadsområde, specifikt tänkt att harmoniera med naturen. Därför har man byggt utifrån markens konturer, bara fällt träd där husen ska stå och gjort andra anpassningar. Alltså ett något mer komplext arbetssätt än oftast. Hur har det påverkat byggprocessen?

Levande miljö från början
– Det har funkat bra, menar Stefan Magnusson, en del logistik har kanske varit lite krånglig ibland och vissa lösningar har blivit dyrare. Men ändå, fördelarna uppväger helt klart nackdelarna. Det här är en levande miljö redan från början, och inte bara ett tomt fält som många andra nybyggen.

Blandade boende
I linje med miljöprofilen har också alla boende i Naturlyckan erbjudits en elcykel och det syns allt fler av dem i området. Senare i år kommer också en ellastcykel, som blir en gemensam resurs för de boende i Naturlyckan.
Men vilka är det nu som flyttar in i Naturlyckan?

– Det är många unga par och familjer, en hel del gör sitt första bostadsköp. Men vi har också medelålders och äldre bland de nyinflyttade, så det är en bra blandning, avslutar Stefan Magnusson.

Senaste nytt