Februari-mars har ägnats åt förberedande markarbeten och fjärde april körde bygget igång.
Sommarbrisen är sista bostadshuset som byggs i området och man kan redan nu känna in omgivningarna med bland annat trädraden längs gatan.

Senaste nytt