Nyhetsarkiv

Sommarbrisen inflyttningsklart!

Inflyttningen sker i två etapper. Först ut är trapphus 2, där inflyttningen börjar den 24/1. Trapphus 1 kommer att följa efter i april. Vi önskar alla nya boende välkomna till Sommarbrisen!

Stomvisning och mer i Sommarbrisen!

Den 14 september mellan kl 17 och 18.30 är det dags för stomvisning i Sommarbrisen. Då har alla som ska flytta in en möjlighet att äntligen få se lägenheterna i verkligheten, ännu så länge utan [...]

Inflyttningen klar i Vårvinden

Att Vårvinden nu tagit steget från byggprojekt till levande bostadsrättsförening innebär att utvecklingen av västra delen av Stallbacken är nästan avslutad. Jutabos projekt är de sista i området, [...]

Naturlyckan snart fullständig

– Vi är i stort sett färdiga med området kring Naturlyckan, säger Jutabos Stefan Magnusson, någon bod står kvar och vi har lite småsaker kvar att fixa. Men snart så. Norra Hallsås är ett ovanligt [...]

BRF VÅRVINDEN: SNART INFLYTTNING

Nu har gatuskyltarna kommit upp och buss 753 stannar vid den nya hållplatsen Stallbacken västra. Snart är det dags att packa flyttlådorna och göra adressändring. Signering av upplåtelseavtal I [...]

Ursäkta röran, vi bygger hus!

Hela Stallbackenområdet har under ett par års tid varit en enda stor byggarbetsplats. Men nu är flera fastigheter inflyttade och till våren är det Vårvindens tur. Stomvisning och inflyttning När [...]

Sommarbrisen växer fram

Byggarbetet på Sommarbrisen flyter på som beräknat. Den som passerar Stallbacken då och då ser att huset successivt växer våning för våning. Inflyttning planeras till kvartal 1-2, 2018. Vackra [...]

2 SEPT NYTT STOPPDATUM FÖR TILLVAL

Vi vill påminna alla som inte har varit inne på websidan Tillvalsportalen att gå in och registrera er och påbörja ert tillvalsarbete. Gör man inga val kommer lägenheten att bli i [...]

Gröna tak på Tomteberget

Sedumtaken är ett sätt att göra verklighet av vår filosofi om miljö och hållbarhet. Taket på varje hus är c:a 260 m2, växtligheten fördröjer regnvattnet och utjämnar temperaturskillnader. Det [...]

Vårvinden växer!

Fler och fler väggelement lyfts på plats för varje dag som går. Just nu byggs tredje planet som också blir översta våningen i husets norra del. Mitten blir 4 våningar hög och södra delen får 5 [...]

Sommarbrisen slutsålt

92 nöjda köpare väntar nu på att huset ska börja ta form. Förutom en helt ny och fräsch bostad får de ett läge som gör vardagen enkel; centrumnära och med gott om möjligheter till aktiv fritid i [...]

Vi sparar träden och berget

Hela Norra Hallsås präglas av ”med naturen runt knuten”. Det ställer krav under bygget – inga träd får tas ned om de inte är i vägen för själva huset. Berget ska också finnas kvar, så mycket som [...]

Webkamera på Brf Vårvinden

Nu kan du följa hur Brf Vårvinden (och Brf Sommarbrisen) växer fram, dag för dag. Vi har installerat en webkamera som visar hela byggområdet, även husen intill. Just nu pågår de marknära arbetena [...]

Webkamera på Brf Sommarbrisen

Nu kan du följa hur Brf Sommarbrisen (och Brf Vårvinden) växer fram, dag för dag. Vi har installerat en webkamera som visar hela byggområdet. Just nu pågår de marknära arbetena för Sommarbrisen [...]

Snart dags att göra tillval

Alla köpare i Vårvinden erbjuds möjlighet att sätta sin egen prägel på sin bostad. I månadsskiftet april-maj skickas inloggningsuppgifter till Tillvalsportalen ut, där är det en enkel process att [...]

Nu byggs Naturlyckan

Planering, byggstart och sprängningsarbetena är avklarade och betongarbetena har startat. Byggkranen syns högt över träden och kranföraren rapporterar att utsikten är fantastisk! Precis som alla [...]

Nu byggs Sommarbrisen

Februari-mars har ägnats åt förberedande markarbeten och fjärde april körde bygget igång. Sommarbrisen är sista bostadshuset som byggs i området och man kan redan nu känna in omgivningarna med [...]

Tidig vår med förberedelser

Byggprocessen består av många olika steg. Planeringsfasen och första spadtaget är avklarade. Nu pågår förberedande markarbeten, schaktmassor och jordhögar tornar upp sig i väntan på att [...]

Naturen in på knuten

Planering, byggstart och sprängningsarbetena är avklarade och betongarbetena går igång nu i dagarna. Byggkranen syns högt över träden och kranföraren rapporterar att utsikten är fantastisk! [...]

Vårvinden tar form

Tack vare en mild vinter har arbetena på Vårvinden fortsatt som planerat. Bottenplattan är klar och nu pågår gjutning av väggar. Dag för dag tar huset form och man kan ana lägenheterna mellan [...]

Första spadtaget

Vi är igång! Den nittonde oktober tog vi första spadtaget på Stallbacken och vädergudarna stod oss bi. Med elva grader varmt, vindstilla och bara något enstaka moln på himlen så var det en fin [...]