Nyheter naturlyckan

Vi sparar träden och berget

Hela Norra Hallsås präglas av ”med naturen runt knuten”. Det ställer krav under bygget – inga träd får tas ned om de inte är i vägen för själva huset. Berget ska också finnas kvar, så mycket som [...]

Nu byggs Naturlyckan

Planering, byggstart och sprängningsarbetena är avklarade och betongarbetena har startat. Byggkranen syns högt över träden och kranföraren rapporterar att utsikten är fantastisk! Precis som alla [...]

Naturen in på knuten

Planering, byggstart och sprängningsarbetena är avklarade och betongarbetena går igång nu i dagarna. Byggkranen syns högt över träden och kranföraren rapporterar att utsikten är fantastisk! [...]