Nyheter tomteberget

Gröna tak på Tomteberget

Sedumtaken är ett sätt att göra verklighet av vår filosofi om miljö och hållbarhet. Taket på varje hus är c:a 260 m2, växtligheten fördröjer regnvattnet och utjämnar temperaturskillnader. Det [...]