Nyheter vårvinden

Inflyttningen klar i Vårvinden

Att Vårvinden nu tagit steget från byggprojekt till levande bostadsrättsförening innebär att utvecklingen av västra delen av Stallbacken är nästan avslutad. Jutabos projekt är de sista i området, [...]

BRF VÅRVINDEN: SNART INFLYTTNING

Nu har gatuskyltarna kommit upp och buss 753 stannar vid den nya hållplatsen Stallbacken västra. Snart är det dags att packa flyttlådorna och göra adressändring. Signering av upplåtelseavtal I [...]

Ursäkta röran, vi bygger hus!

Hela Stallbackenområdet har under ett par års tid varit en enda stor byggarbetsplats. Men nu är flera fastigheter inflyttade och till våren är det Vårvindens tur. Stomvisning och inflyttning När [...]

2 SEPT NYTT STOPPDATUM FÖR TILLVAL

Vi vill påminna alla som inte har varit inne på websidan Tillvalsportalen att gå in och registrera er och påbörja ert tillvalsarbete. Gör man inga val kommer lägenheten att bli i [...]

Vårvinden växer!

Fler och fler väggelement lyfts på plats för varje dag som går. Just nu byggs tredje planet som också blir översta våningen i husets norra del. Mitten blir 4 våningar hög och södra delen får 5 [...]

Webkamera på Brf Vårvinden

Nu kan du följa hur Brf Vårvinden (och Brf Sommarbrisen) växer fram, dag för dag. Vi har installerat en webkamera som visar hela byggområdet, även husen intill. Just nu pågår de marknära arbetena [...]

Snart dags att göra tillval

Alla köpare i Vårvinden erbjuds möjlighet att sätta sin egen prägel på sin bostad. I månadsskiftet april-maj skickas inloggningsuppgifter till Tillvalsportalen ut, där är det en enkel process att [...]

Vårvinden tar form

Tack vare en mild vinter har arbetena på Vårvinden fortsatt som planerat. Bottenplattan är klar och nu pågår gjutning av väggar. Dag för dag tar huset form och man kan ana lägenheterna mellan [...]

Första spadtaget

Vi är igång! Den nittonde oktober tog vi första spadtaget på Stallbacken och vädergudarna stod oss bi. Med elva grader varmt, vindstilla och bara något enstaka moln på himlen så var det en fin [...]