Långsiktig bostads­­­utveckling

Vi på Jutabo utvecklar vackra hus och yteffektiva bostäder i kommunikationstäta områden inom Storgöteborg.
Kärnan i vårt företag utgörs av ett antal veteraner inom byggområdet. Deras stora erfarenhet och kunnande får blomma ut i våra projekt. Vi vill särskilt lyfta fram vår specialkompetens när det gäller att driva en effektiv planprocess.

Alla ska bo

När det gäller typen av bostäder kan det variera. Vi utvecklar lägenheter, radhus och villor för alla typer av boende. Ofta har varje område en specifik målgrupp; exempelvis förstagångsköpare, familjer eller 55+ och vi är alltid noga med att specialanpassa efter varje grupp. Gemensamt för alla våra projekt är fokus på vacker arkitektur, hög kvalitet och effektivt utnyttjad yta.

Hållbart skapar trivsel

Långsiktighet ska genomsyra alla våra projekt. Vi vill jobba hållbart och med hög kvalitet. Samtidigt som det är det bästa för miljön skapar det trivsel för dem som bor i våra byggnader och vi vinner själva genom att vi slipper onödiga underhållsarbeten.
Under 2016 fick vi en fin bekräftelse på att vår satsning på hållbarhet är vägen framåt, läs mer här.

Strategisk placering

Geografiskt finns våra projekt kring Göteborg med omnejd. Som en del i vår filosofi bygger vi enbart bostäder i storstäder eller i anslutning till de stora kommunikationsstråken. Genom en bra placering når vi god miljöanpassning samtidigt som det ger de boende större valfrihet när det gäller resor.

Med vår byggfilosofi, vårt engagemang och stora kunskap står vi som en stark och stabil aktör på västsvenska byggmarknaden. Våra bostäder ger ett vackert, bekvämt och miljöanpassat boende idag och i många årtionden framöver.