BOSTÄDER OCH UPPLEVELSER

Åby var ett tidigt och storskaligt projekt som utvecklades och drevs av oss på Jutabo, fram till själva byggandet. Det handlade om förnya travbanan och samtidigt skapa ett bostadsområde i direkt anslutning. I projektet samarbetade vi nära med både Mölndals kommun och Åby Travsällskap.

Bostadsområdet handlar främst om en förtätning med 740 nya bostäder med hög kvalitet och miljöanpassning, i radhus och flerbostadshus. Området blir samtidigt mycket grönare, inte minst genom ett antal vackra alléer. Travbanan har fått en ansiktslyftning och ökad funktionalitet med bland annat ny multihall, entré, parkering och områden för skötsel.

Bostädernas närhet till arenan har skapat förutsättningar för en unik mötesplats där upplevelser och boende samspelar i balans. När allt är klart 2017 har Mölndal fått ett bostadsområde utöver det vanliga.