Byggarbetet på Sommarbrisen flyter på som beräknat. Den som passerar Stallbacken då och då ser att huset successivt växer våning för våning. Inflyttning planeras till kvartal 1-2, 2018.

Vackra fasader
Sommarbrisen är etapp 2 i Jutabos projekt på Stallbacken. Grannhuset Vårvinden blir klart under våren 2017.
Sammanlagt i de två husen blir det 148 lägenheter bakom de vackra tegel-fasaderna. Husen består av partier med olika höjd som bildar en trappstegs-formad fasad ut mot Ragnar Thorngrens gata.

Bryggeri tvärs över gatan
I husen som byggs mitt emot blir det bl a kontor och Oceanbryggeriet som etablerar sig i Mölndal. Höstterminen 2017 öppnar den nya förskolan i området.

 

Vårvinden och Sommarbrisen, husfasader mot väster

Vårvinden och Sommarbrisen, husfasader mot väster

Senaste nytt