Byggprocessen består av många olika steg. Planeringsfasen och första spadtaget är avklarade. Nu pågår förberedande markarbeten, schaktmassor och jordhögar tornar upp sig i väntan på att betongarbetena ska gå igång under april, då det är dags att börja gjuta bottenplatta.

Senaste nytt