Tillvalsportalen

Profilera med tillval

En av fördelarna med att köpa en nyproducerad bostad är att man är med och sätter sin egen prägel genom vissa tillval. Jutabo anlitar Tillvalsportalen, en nätbaserad lösning som gör det enkelt att välja utrustning till sin lägenhet. Glöm högar av förvirrande produktkataloger och otydlig kommunikation kring valen.
Alla tillgängliga val för den aktuella bostaden finns samlade i portalen tillsammans med prisuppgift. Man loggar in, gör sina val och kostnaderna räknas samman. Det är en effektiv och säker process som ger översikt och kontroll både för köparen och byggaren.