JUTABOS MILJÖARBETE FÖR HÅLLBART BOENDE

Hållbarhet och miljöhänsyn är centrala frågor, inte minst mot bakgrund av pågående klimatförändring. Detta är inga nyheter och vi på Jutabo har haft fokus på miljöfrågorna under lång tid. Här kan du läsa mer om vårt miljöarbete, miljöpolicy och certifiering.

JUTABO MILJÖDIPLOMERADE ENLIGT SVENSK MILJÖBAS KRAV

Göteborgsmetoden inom miljödiplomering hjälper företag att arbeta systematiskt med att minska sin miljöpåverkan. Företaget ska bland annat ha policy, mål och handlingsplan för miljöarbetet, kunna visa på genomförda förbättringar, utbilda sin personal, ha en rutin för att hantera eventuella avvikelser. Miljödiplomet förnyas varje år.
Vårt arbete med certifieringen började hösten 2018 och den 31/5 2019 fick Jutabo sitt miljödiplom. En efterlängtad bekräftelse på att vi är på rätt väg när det gäller att dra vårt strå till stacken för en mer hållbar framtid.

VÅR MILJÖPOLICY

Jutabos miljöpolicy är ett styrdokument för alla våra aktiviteter, från det dagliga arbetet på kontoret till kärnverksamheten inom bostadsutveckling och hur vi arbetar med våra partners. Den hjälper oss att bidra till en hållbar utveckling som tillgodoser dagens behov utan att det påverkar kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Detta innebär bland annat att vi ska minska vår energianvändning, säkerställa att våra bostäder ger de boende möjligheter att leva hållbart, ta hänsyn till miljöbelastning vid material- och metodval, utbilda vår personal löpande, minimera miljöpåverkan vid transporter med mera.
Läs vår miljöpolicy i sin helhet här.

LERUMS LJUSGRÖNA MILJÖPRIS 2015/2016

Lerums Ljusgröna Miljöpris är en tävling där Lerumsföretag och gymnasielever tillsammans utvecklar en idé till en hållbar produkt eller tjänst. Förutom miljöeffekten bedöms också ekonomisk hållbarhet, kundbehov, drivkraft, tillväxtpotential och social hållbarhet. 2015 års pris vanns av Jutabo, Mikael Sonnsjö Arkitektkontor samt gymnasieeleverna Ellen Sjöstrand och Elin Olsson. Tävlingsbidraget Hållbart studentboende i Stenkullen tog enligt juryn ett helhetsgrepp som fångade både hållbarhetsdimensionerna och marknadens behov.