Fler och fler väggelement lyfts på plats för varje dag som går. Just nu byggs tredje planet som också blir översta våningen i husets norra del. Mitten blir 4 våningar hög och södra delen får 5 våningar. Första planet på bilden vetter mot trädraden längs gatan, där kommer alla lägenheterna att få stora terrassbalkonger att njuta av kvällssolen på.

Varvinden160603.3

 

Nytt datum och visning av tillvalen
Sista dag att göra sina tillval är framflyttat till 12 augusti. Vi kommer också att före sommaren ordna visning av så många tillvalsprodukter som möjligt. Då får man möjlighet att till exempel se golvmaterialen och känna på köksblandarna innan man gör sitt val. Alla kommer att få besked om var och när visningen kommer att äga rum.

 

Senaste nytt