Hela Norra Hallsås präglas av ”med naturen runt knuten”. Det ställer krav under bygget – inga träd får tas ned om de inte är i vägen för själva huset. Berget ska också finnas kvar, så mycket som möjligt! Huskropparna får anpassas till de förutsättningar som finns. Som en instruktion till arkitekterna finns en vision för hela området som säger ”Tyd terrängen, lyft pennan när marken ber om det och lägg husen bara där landskapet, solen och vinden gör det naturligt.” Det är den vi följer.

Senaste nytt