Tillvalen närmar sig. Just nu är Tillvalsportalen under uppbyggnad, den beräknas vara klar i oktober. Då kommer alla att få personliga inloggningsuppgifter och kan sen göra sina tillval på ett smidigt sätt.

Inflyttning
Den preliminära tidplanen för färdigställande av respektive bostad är klar. Inflyttningen startar i mars och avslutas i juni.

Preliminära inflyttningstider är:
Radhus nr. 17-11, vecka 13-16
Radhus nr. 10-8, vecka 17-20
Radhus nr. 7-1, vecka 22-25

Senaste nytt