Nu kan du följa hur Brf Sommarbrisen (och Brf Vårvinden) växer fram, dag för dag. Vi har installerat en webkamera som visar hela byggområdet. Just nu pågår de marknära arbetena för Sommarbrisen och det är bara Vårvinden som än så länge börjat ta formen av ett hus.
Klicka här för att komma till webkameran.

 

 

Stallbacken för 13 000 år sedan
För 12 000-13 000 år sedan stod havet 100 m över nuvarande havsnivå. Detta berodde på att den fler kilometer tjocka inlandsisen tryckt ned landet. När isen smälte och drog sig tillbaka steg havsnivån fortare än vad landet höjde sig. Smältvattnet och havet förde med sig material som bildade ett tjockt lerlager på bottnen. Tack vare omfattande markundersökningar vet man idag att lerlagret vid Stallbacken är c:a 50 m tjockt och att det finns 5-20 m sand och grus under, innan man är nere vid berget. Med denna kunskap har man beräknat pålning och andra åtgärder så att husen ska stå stabilt och slippa sättningar.
Källa: Sara Jorild, geotekniker, WSP Samhällsbyggnad.

Ill_jordlagren

Senaste nytt